Jak se vyvíjí práce na projektech

Nacházíme se v polovině prosince a tak je práce na našich projektech už dávno v plném proudu. V následujících řádcích se dočtete, na čem naše tři týmy konzultantů v tomto školním semestru pracují, s jakými problémy se potýkají a hlavně, jak je plánují vyřešit.

Nejdříve se podívejme na projekt organizace Skaut, ke kterému mi více řekl Vedad. Společně se Zuzkou, Karlem a, shodou okolností, dvěma Terkami, řeší zefektivnění skautského okresu Chrudim. V posledních týdnech si tým po poradě s konzultantem A. T. Kearney Prague definoval základní otázku, na kterou se bude do konce semestru pokoušet efektivně odpovědět: jak zatraktivnit model vedení skauta? Současná situace je taková, že starší skauti ve věku 15 let a více (tzv. roveři) organizaci opouští a nejeví dostatečný zájem o vedení oddílů, které jim připadá jako příliš zodpovědnosti a málo zábavy. Tým se hodlá zaměřit na způsoby, kterými by z funkce vedoucího oddílu udělali něčím, čím se všichni skauti chtějí jednou stát a ne jen povinností, které se snaží vyhnout.

Následuje projekt nekomerčních turistických map Use-It, které v současné době hledají způsob, jak optimalizovat svou distribuční síť. Vojta, Míra, Kuba, Kačka a Michal se vrhli na analýzu dat z předchozí distribuce a podívali se i na fungování Use-It a ostatních podobných projektů v rámci Evropy. Na rozdíl od konkurence chce pražský Use-It finanční nezávislost, proto je důležité, aby „byl vidět“ prostřednictvím marketingu. Během konzultace s mentorem našel tým další téma k řešení: pricing. Po analýze nákladů na výrobu map spojených s počtem vyžádaných kusů se v následujících dnech ukáže, kde by se dalo ušetřit předtím, než tým představí konkrétní nové možnosti distribuce.

Tento semestr máme to štěstí pracovat i na jednom pilotním projektu, který má za úkol zlepšení schopností našich nejlepších konzultantů. Úkolem spolupráce s Arthur D. Little bude vylepšení strategie nákupu a metodologie. Tomáš, Nikola, Veronika, Radka a Nguyen si projekt rozdělili do 5 fází a právě dokončují třetí fázi a na konci ledna budou celý projekt prezentovat před manažery a partnery ADL.

Share This Post

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?