Project Description

Student Cyber Games

Poselstvím Student Cyber Games je zpříjemňovat studentům prostředí na středních školách. Tisíce studentů se ročně účastní soutěží PišQworky a Prezentiáda, které spolek pořádá. Skupina dobrovolníků také organizuje workshopy o tom, jak lépe prezentovat, a vytváří materiály pro učitele. Student Cyber Games jako zapsaný spolek vznikl v roce 2003 a od té doby pořádá soutěže a edukativní akce pro studenty ZŠ a SŠ. V současné době má přibližně 30 dobrovolníku z celé České republiky. Členové jsou studenti VŠ i SŠ.

Spolek trápí financování jeho aktivit a ziskovost soutěží, které pořádá pro středoškoláky. Chtěl by se v rámci projektu zaměřit na jednotlivé cesty finanční podpory a zanalyzovat efektivitu jednotlivých cest. V posledních letech spolek zaznamenal pokles příjmu peněz z dotací, protože ze spolku odešli lidé, kteří se dotacemi zabývali. Další zdroje příjmu jsou ze startovného a z darů od partnerů, které se ovšem vztahují pouze na jednotlivé akce. V rámci organizace mají dostatek znalostí o tom, jak dělat prezentace a jiné edukativní akce, které by mohli rozšířit na školení pro firmy a pro veřejnost a pomoci tak financovat ostatní aktivity spolku.

Teamleaderem tohoto projektu je Tereza Markalousová a mentorem je Jakub Kovacs ze společnosti Accenture.

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!