O nás

Jsme 180DC Prague, sdružujeme studenty se zájmem o nadstandartní vzdělání a neziskové organizace.

Vytváříme pro neziskovky řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování. Naše služby jsou bezplatné, vše děláme pro zkušenosti poskytnuty studentům. V realizaci projektů nám z odborné stránky pomáhají renomované poradenské firmy: Accenture, Arthur D. Little a A.T.Kearney.

180DC funguje formou studentské organizace na semestrální bázi, tj. projekty typicky trvají jeden akademický semestr a minimální doba členství je stejně dlouhá.

Členskou základnu tvoří zhruba 30 studentů rozdělených do dvou skupin. První skupinu jsou projektové týmy, v nichž konzultanti pracují na konkrétních zadáních pro neziskové organizace. Každý projekt má svůj jasně určený tým. Vedením týmu je pověřen konzultant, teamleader, zkušený z předchozího působení v 180DC. S ním pracují tři až čtyři další konzultanti, ať už zkušení či nováčci. Pravidelně bývají tři projektové týmy za semestr. Druhou skupinou je board, backoffice zajišťující interním fungování organizace. Členové zde působí v marketingu, project managementu a operations.

Většinu našich členů tvoří studenti ekonomických oborů z UK a VŠE. Ovšem ve 180tce jsou i mimo jiné studenti z PF UK, 3.LF UK, MFF UK a FS ČVUT. Převahu mají studenti druhého a třetího ročníku bakalářského studia, prváci a magistři jsou zastoupeni v menším počtu.

Studenty k sobě vybíráme na základě životopisu a následného assessment centra. Zde uchazeči plní týmové úkoly a individuální pohovor. Neexistuje dokonalý kandidát. Na zkušenosti z consultingu nehledíme, důležitější je pro nás motivace, pracovitost a zapálení pro věc. Nulová praxe v oboru tak není překážkou. Naším cílem je, mimo jiné, praxi a zkušenosti členům poskytnout.

V realizaci projektů spolupracujeme s našimi partnery a absolventy. Hlavní složkou je zde mentoring, v němž renomovaný konzultant z praxe pracující v partnerské společnosti dohlíží na smysl a chod konkrétního projektu. Jeho úlohou je také poradit nebo navrhnout řešení v případě nutnosti. Každý projekt má vždy jednoho mentora. Dále naši absolventi, nedávní členové týmů, mohou svými neformálními radami přispět k řešení projektů na více frekventované bázi než mentoři a zároveň vnést zkušenost se směřováním ve 180tce.

Vedle mentoringu nám partnerské organizace pořádají výukové workshopy. Ty jsou vždy zaměřeny na dovednosti spojené s prací na projektech, jako např. Business Inteligence, Problem tree approach, Case studies, atd.

Jsme součástí 180 Degrees Consulting, světové největší a stále rychle rostoucí consultingové organizace pracující pro neziskové klienty. 180DC funguje v 33 zemích s celkovým počtem přes 5000 konzultantů, kteří ročně spolupracují se stovkami organizací. Být součástí 180ky tedy neznamená pouze pomoci neziskovým organizacím a načerpat cenné zkušenosti, ale i stát se součástí světové organizace plné stejně naladěných lidí.

Práce na projektech

Projekty pro 180ku jsou vybírány s předstihem, ještě před začátkem semestru domluví náš Project managment tým konkrétní projekty od klientů. Předem určení teamleadři z řad členů na předchozích projektech, si pak projekty rozeberou a proběhne první kolo schůzek mezi teamleadry a klienty. Pak následuje assessment centrum, na kterém se doplní stavy 180ky. Členové se pak rozdělí k jednotlivým projektům a práce začne.

Prvním krokem je nadefinování projektu/problému. To probíhá schůzkou celého týmu a kontaktní osoby, zaměstnancem dané klientské organizace, či více zadavatelů. Pak následuje konzultantská práce. Ta se liší dle projektu, výstupem většinou bývá prezentace pro organizaci organizace a seznam doporučení. Podoba výstupu není pevně dána, ideální je předem domluvit již s Projekt managerem.

Jednou z velkých výhod 180ky bývá realizace velké části našeho výstupu.

Naše cíle

Rozvíjet

Pomáháme rozvíjet schopnosti a dovednosti studentů vysokých škol

Inovovat

Přinášíme inovativní řešení nejrůznějších problémů našim klientům

Propojovat

Propojujeme studenty a neziskovky s předními consultingovými společnostmi

Vzdělávat

Absolvujeme školení a workshopy pořádané našimi partnery

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!