Otázky pro Janu

Proč do 180tky?

Chtěla jsem získat první zkušenosti s consultingem ještě během studia.

Zážitek ze 180tky co Ti uvázl v paměti?

Velice přínosná zkušenost s prací v týmu a s komunikací s klienty; různorodost projektů byla také velice zajímavá – možnost pracovat na projektech a tématech, ke kterým by se člověk jinak nedostal.

Co ovlivnilo tvoje rozhodnutí pro akademickou dráhu?

Shoda okolností – jako všechno v životě 🙂 Akademická dráha dává možnost prohloubit znalosti v tématu, které člověka zajímá. Člověk má čas a možnosti plně se věnovat konkrétnímu tématu a stát se v něm plným expertem. Jste zcela zodpovědní za své výsledky, ale zároveň máte plnou flexibilitu sám se rozhodnout o náplni své práce a pracovním nasazení. Akademická kariéra dává člověku volnost, ale zároveň musí člověk být schopný v rámci této flexibility být disciplinovaný a kontinuálně pracovat aby dosáhl svých cílů. V poslední řadě dává akademická kariéra člověku možnost stále se rozvíjet – stále se střetává s novými názory a podněty, tudíž nikdy neustrne na mrtvém bodu.

Na jaké pozicí v současnosti pracuješ?

Doctoral Candidate and Research Associate, Institute for Economy and the Environment, University of St.Gallen. Neboli PhD student a výzkumný pracovník na téma udržitelná mobilita. Hlavním záběrem je Nudging pro elektromobilitu s přesahy do udržitelné mobility jako takové (otázky systémového řešení mobility pro snížení jejího ekologického dopadu, projekty jak snížit emise z business travel Univerzity či jejich jednotlivých konferencí).

Máš konkrétní příklad aplikace behaviorální ekonomie na e-mobilitu? Mě zatím nenapadl žádný.

Behaviorální ekonomie má mnoho možných užití a jedno z nich je samozřejmě i e-mobilita. V poslední době jsou velice populárni “nudges” – intervence do architektury výběru, které vedou člověka k výběru preferované volby bez toho, aniž by zakazovaly jakékoliv možnosti nebo měnily ekonomické podněty. Typickým příkladem v e-mobilitě jsou například preferenční pruhy a parkování pro elektro auta, zelené poznávací značky aby tato elektroauta byla jasně viditelná v provozu (intervence používané například v Norsku). Mezi další intervence patří například “default” – v aplikaci na objednání taxi nebo pronajmutí auta se jako první nabídne auto elektrické.

A nakonec, jakou máš oblíbenou knihu?

Becoming of Michelle Obama: velice obohacující a motivující kniha zejména, ale ne jenom, pro mladé ženy. Pokud máte důvěru v sama sebe, skoro vše je možné. Štěstí a síla je v nás samotných a je jenom na nás, jak naši vnitřní sílu využijeme.

Share This Post

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!