Pyramidový princip

Nastudoval sis veškerá fakta, shromáždil důležité materiály a připravil sis adekvátní řešení pro klienta. Máš ze sebe dobrý pocit. Najednou se však posadíš před člověka, který je dvakrát tak starý jako ty, vlastníka úspěšného podniku a několika desítek nebo set zaměstnanců, a dostaví se sucho v ústech. Jak mám, proboha, někomu takovému radit?

Možná jsi ve škole četl něco o konzultantce jménem Barbara Minto, jedné z prvních ženských konzultantek firmy McKinsey, která je autorkou principu, který ti v tvých argumentech může pomoci. Její tzv. pyramidový princip je založený na způsobu, kterým vykládáš určitý problém a jeho řešení:

  1. Na začátku je vrcholek pyramidy, který reprezentuje odpověď na otázku nebo tvé řešení problému. Přijde ti sdělit odpověď na klientův problém hned na začátku kontraproduktivní? Právě naopak. Okamžitá odpověď je tvoje příležitost zaujmout a připravit půdu pro své argumenty.
  2. Uveď důvody pro své řešení a jak jsi k nim došel. Podlož svůj názor jasnými a věcnými argumenty, které klientovi snadno osvětlí, proč je tvé rozhodnutí správné.
  3. Poskytni důkazy a data pro každý ze svých uvedených důvodů. Předlož zdroje pro každý závěr z bodu 2 a upevni tak základy pyramidy, kterou jsi právě úspěšně před klientem postavil.

Ale teď trošku méně vážně: Princip pyramidy ti může pomoci nejen při consultingu, ale i při strukturování bakalářky, vysvětlování dějepisu mladšímu sourozenci nebo vysvětlování mámě, proč jsi ještě nevynesl odpadky. Užívej ho proto jen pro čestnou práci a boj proti zlu (jako Batman).

Share This Post

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!