2021-11-22T19:49:34+00:00

prg.ai

Hlavním cílem neziskové organizace prg.ai je proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence, která je zásadní pro růst ekonomiky, vzdělanosti a kvality života.

2021-11-22T19:50:19+00:00

Student Cyber Games

Poselstvím Student Cyber Games je zpříjemňovat studentům prostředí na středních školách. Tisíce studentů se ročně účastní soutěží PišQworky a Prezentiáda, které spolek pořádá.

2021-11-22T19:50:49+00:00

Zlatá rybka

Zlatá rybka plní přání vážně nemocným dětem – ať už jsou to přání malá nebo velká. I takováto drobnost dokáže mít velmi významný pozitivní vliv na celkový průběh léčby, což je hlavním posláním této neziskové organizace.

2021-03-19T08:38:31+00:00

Armáda spásy

Armáda spásy je neziskovou organizací, jejímž cílem je podporovat lidi bez domova nebo jinak sociálně znevýhodněné jedince.

2021-01-27T13:33:27+00:00

Pozemkové spolky

Pozemkové spolky hrají důležitou roli v ochraně přírody, starají se o zanedbané či opuštěné pozemky a snaží se je zvelebovat.

2021-01-26T21:52:16+00:00

DYS-centrum

DYS-centrum Praha je neziskovou organizací, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

2021-01-27T11:24:20+00:00

NADĚJE

NADĚJE je jednou z prvních neziskových organizací v ČR, pomáhá starým lidem, lidem s handicepem, lidem bez domova a ohroženým rodinám a dětem.

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!