2021-03-19T08:38:31+00:00

Armáda spásy

Armáda spásy je neziskovou organizací, jejímž cílem je podporovat lidi bez domova nebo jinak sociálně znevýhodněné jedince.

2021-01-27T13:33:27+00:00

Pozemkové spolky

Pozemkové spolky hrají důležitou roli v ochraně přírody, starají se o zanedbané či opuštěné pozemky a snaží se je zvelebovat.

2021-01-26T21:52:16+00:00

DYS-centrum

DYS-centrum Praha je neziskovou organizací, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.

2021-01-27T11:24:20+00:00

NADĚJE

NADĚJE je jednou z prvních neziskových organizací v ČR, pomáhá starým lidem, lidem s handicepem, lidem bez domova a ohroženým rodinám a dětem.

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!