Project Description

Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který existuje už od roku 2003. Od té doby se do něj zapojilo přes 80 tisíc dobrovolníků a miliony dárců. Cílem Světlušky je pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením a být oporu pro ty, které životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

V současné době Světluška reviduje koncept Kavárny Potmě pro rok 2020. Dosavadní statická kavárna (s letním provozem v Praze) a mobilní kavárna (zatemněný autobus jezdící po regionech) budou nahrazeny jedinou kavárnou. Bude tak umožněn nejen celoroční provoz, ale i výjezdy do regionů.

Cílem našeho projektu je analýza dosažitelnosti příjmů rovnajících se dvojnásobku provozních nákladů. Výstupem projektu bude sada doporučení a modulární harmonogram pro výjezdy kavárny, zohledňující očekávané příjmy. Zkrátka: co nejvíce „muziky“, za co nejméně peněz!

Kavárna POTMĚ na Náměstí Republiky, foto: svetluska.net

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!