Project Description

Spolek pro efektivní altruismus

V průběhu semestru jsme s týmem pracovali na projektu pro Spolek pro efektivní altruismus, českou pobočku mezinárodní organizace zabývající se osvětovou činností v oblasti efektivního využití zdrojů při vytváření sociálního dopadu. Po úvodní schůzce s klientem jsme jako hlavní cíl našeho projektu položili zlepšení vnitřního fungování spolku a mobilizaci potenciálu členské základny.

Na začátku projektu jsme určili ve spolupráci s klientem identifikovali hlavní problematické oblasti fungování spolku – motivaci členské základny, nastavené vnitřní procesy, organizační strukturu spolu s rozdělením kompetencí a zodpovědností, a jako poslední oblast potom strategii. V první části projektu jsme zkoumali hypotézy o nedokonalostech v těchto oblastech na základě dotazníkových šetření a hloubkových interviews s klíčovými členy spolku. V druhé fázi projektu jsme se pak zaměřili na tvorbu doporučení pro zlepšení daných oblastí spolu s tvorbou konkrétního implementačního plánu doporučení.

Práce na projektu probíhala hlavně na individuální bázi, přičemž každý týden proběhla týmová konzultace na které jsme probírali dosavadní nálezy a další postup. Několikrát také proběhla schůzka s naší mentorkou z A. T. Kearney, která nám pomáhala udávat projektu směr a zároveň nám poskytla velmi užitečný poznatky vzhledem ke svojí konzultantské praxi. V průběhu semestru jsme absolvovali workshopy u našich partnerů A. T. Kearney a Arthur D. Little. První workshop s A. T. Kearney, na kterém nám konzultanti pomohli nadefinovat samotný problém, byl pro nás vzhledem k nejasnému původnímu zadání od klienta klíčovým krokem pro úspěšné zahájení projektu. Druhý workshop s Arthur D. Little poté našim konzultantům dal možnost zkusit si případovou studii z oblasti telekomunikací.

Věříme, že naše doporučení budou pro Spolek pro efektivní altruismus v budoucnu užitečná a zlepší jeho každodenní fungování!

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!