Project Description

Potravinové banky

Potravinové banky jsou neziskové organizace fungující jako prostředníci pro redistribuci jídla z obchodních řetězců k lokálním organizacím, které pak jídlo rozdají na potřebná místa. Koncové klienty představují především děti, senioři, samoživitelky, postižení, lidé bez domova a lidé v nouzi.

Minimálně 75 % potravin je určeno k rychlé spotřebě, nebo má uplynulou dobou minimální trvanlivosti. Může se jednat i o neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Objem jídla z obchodů je však v současné době výrazně vyšší než personální kapacita nutná na jeho logistické zpracování.

Hlavním zaměřením našeho projektu pro Potravinové banky je způsob nastavení modelu dobrovolných darů ve spolupráci s korporátními partnery. Dary (donations) přímo od veřejnosti se již dříve neosvědčily. V zahraničí fungují modely ve stylu „zaokrouhlení nahoru“, hashtagy na festivalech apod. Cílem nás, jakožto 180 Degrees Consulting, by měl být rámcově zpracovaný přehled možných modelů donations a jejich nastavení pro vytipované potenciální korporátní partnery z českého prostředí. A hlavně dostat více jídla, lepším a příjemnějším způsobem, k lidem, kteří ho doopravdy potřebují!

foto: potravinovebanky.cz

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!