Project Description

NADĚJE

NADĚJE byla jednou z prvních neziskových organizací založených po roce 1989. Působí téměř na celém území České republiky a poskztuje pomoc lidem v pěti oblastech:

  • lidé ve stáří – ročně zajišťuje důstojný život i v této jeho etapě 800 lidem
  • lidé bez domova – ročně poskytuje 152 000 noclehů těm, kteří nemají, kam jít
  • lidé s handicapem – ročně poskytuje péči 450 lidem s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem
  • ohrožené rodiny – ročně pomáhá 550 rodinám v sociální nouzi
  • ohrožené děti a mládež – v klubech NADĚJE ročně naplňuje aktivitami volný čas 600 dětí a mladých lidí

Tento projekt se primárně zaměřil na pobočku v Ústí nad Labem a měl celkem dva cíle, a to analýzu potenciálních dárců, tedy jaké konkrétní firmy a jakým způsobem by měla Naděje oslovit, aby došlo k navázání oboustranně prospěšné spolupráce, a odpovědět na otázku jak tuto neziskovou organizaci zviditelnit a propagovat před prosincovou online veřejnou sbírkou, tak aby sbírka mohla splnit svůj účel. Teamleaderem pro tento projekt byl Vojtěch Válek a mentorkou projektu se stala naše bývalá viceprezidentka Tereza Kovalová.

Výsledkem projektu byla prezentace možných strategických partnerů, náš tým při tomto výběru čerpal z databáze Magnus, kde podle předem definovaných kritérií vybral firmy, které by bylo dobré oslovit. Zároveň dodal manuál k (hlavně) online propagaci, vzhledem k omezenému rozpočtu, prosincové sbírky na sociálních sítích, která vybírala peníze na nákup mobilních sprch pro bezdomovce.

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!