Project Description

Lékaři bez hranic

Na zpracování projektu pro českou kancelář Lékařů bez hranic jsme se vrhli v čtyřčlenném týmu s podporou project managera 180DC  a consultingové společnosti ADL.

Cílem našeho projektu bylo zefektivnit fundraisingovou kampaň a optimalizovat její průběh.  Po prvotním setkání s vedením Lékařů jsme celý projekt zaměřili na analýzu segmentace dárců a efektivitu direct mailingových kampaní. Klient od nás získal návrhy, jak přizpůsobit kampaně konkrétním skupinám dárců, jaký obsah v kampaních prezentovat nebo například v jakých měsících kampaně vypouštět do světa tak, aby jeho zisk dosáhl co nejvyšších čísel.

Díky urputnému nasazení všech členů týmu a intenzivní práci v průběhu celého semestru se nám podařilo vytvořit výstupy, které lze následně aplikovat do praxe.

Barbora Hrušková, teamleader

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!