Project Description

Green Doors

V průběhu zimního semestru jsme s týmem pracovali na projektu pro neziskovou organizaci Green Doors, která provozuje 2 kavárny – V. Kolonu a Café Na půl cesty a jednu restauraci – Mlsnou Kavku. V těchto zařízeních pracují psychicky nemocní lidé, kteří se tímto snaží znovuzačlenit do pracovního života.

Projekt měl dva cíle. Prvním cílem bylo zanalyzovat vliv proměnných na ziskovost akcí pořádaných v kavárnách V. Kolona a Café Na půl cesty. Druhým cílem pak byla optimalizace směn v restauraci Mlsná Kavka. První fází obou částí projektu byla analýza tržeb všech tří entit, která byla vypracovávána na základě obdržených dat o EET tržbách. V druhé fázi již práce na každé části pokračovaly vlastním směrem. Analýza vlivu proměnných na ziskovost akcí pokračovala ekonometrickou analýzou v jazyku R, díky níž jsme dospěli k řadě jasných i překvapivých výstupů. Výstupem druhé části poté byly dva návrhy rozvrhů směn, jeden více restriktivní a druhý méně.

Práce na projektu probíhala ve dvou skupinách. Každý týden probíhala schůzka celého týmu, kde se probíraly nové informace, průběžné výstupy, ale taktéž další postup v práci na projektu. Schůzky samotného týmu byly taktéž doplňovány schůzkami s finanční manažerkou či vedoucí provozovny Mlsná kavka.

Věříme, že výstupy a doporučení budou pro Green Doors užitečné a napomůžou se této neziskové organizaci v budoucnu ubírat tím správným směrem.

Monika Besedová, teamleader

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!