Project Description

DYS-centrum Praha

DYS-centrum Praha je neziskovou organizací, jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD. DYS-centrum bylo založeno v roce 1995 a spolupracuje s řadou odborníků, kteří na půdě centra pomáhají s řešením konkrétních případů. DYS-centrum nabízi širokou paletu programů a vyšetření včetně práce s rodinou.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo definovat vztah dětí k literatuře primárně pro účely nově otevřené pobočky centra na Žižkově a návrh Centra čtenářské gramotnosti, které by s budováním vztahu dětí k literatuře mělo pomáhat. Úkolem také bylo sestavení návrhu vybavení čtenářského centra a prohloubení spolupráce s ZŠ Cimburkova. Teamleaderem tohoto projektu byla Natálie Kolářová a mentorem Petar Buha ze společnosti Accenture.

Výsledkem projektu byla prezentace analýzy vztahu dětí k literatuře, která vycházela jak z dotazníku vyplněného především potenciálními návštěvníky centra, tak z analýzy odbornějších studií na toto téma. Nejzajimavějšími body bylo například zjištění, že děti mají pozitivní vzta k literatuře, o tom co čtou si rádi povídají a knihu dostávají velmi často jako dárek. Dále tým prezentoval návrh vybavení čtenářského centra včetně vizualizace konkrétního využití prostoru. Týmu se taky povedlo domluvit spolupráci s některými vydavateli periodik, kteří centru darovali předplatné některých svých titulů či starší čísla. Na ZŠ Cimburkova pak vznikla knihobudka, která by měla sloužit žákům školy pro výměnu knih a zároveň k propagaci samotného centra.

Přidej se k nám!

Chceš se přidat do skvělého kolektivu mladých lidí a pomáhat měnit svět k lepšímu? Zajímá tě consulting a chceš si ho vyzkoušet na vlastní kůži na reálném projektu?

Pomáhej s námi!